!!!!!!!!!!!!!!!! Cysterna na sprzedaż !!!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo !

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, iż na naszej stacji zostały wprowadzone karty rabatowe.
Karty gwarantują ich posiadaczom zakup paliwa z rabatem (minimum 4 gr.).
Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania naszej stacji !
Będziecie tam Państwo zawsze miłymi gośćmi !

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ
1. Karta rabatowa LOTOS wydawana jest bezpłatnie na stacjach paliw oznaczonych logo Rafinerii Gdańskiej S.A. honorujących karty i udzielających rabaty.
2. Karta rabatowa LOTOS zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny z kodem kreskowym.
3. Program rabatowy przeznaczony jest dla wszystkich klientów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).
4. Karta rabatowa upoważnia do dokonywania zakupów paliwa z rabatem na stacjach paliw Rafinerii Gdańskiej S.A. oznaczonych banerami i plakatami z symbolem karty rabatowej.
5. Warunkiem otrzymania karty rabatowej LOTOS jest zapoznanie się z regulaminem oraz czytelne wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego na stacji paliwowej Rafinerii Gdańskiej S.A. honorującej karty rabatowe LOTOS.
6. Warunkiem uzyskania rabatu na oznaczonej stacji paliw jest wręczenie czytelnie podpisanej karty rabatowej LOTOS upoważnionemu pracownikowi stacji w celu jej identyfikacji.
7. Wysokość udzielanych rabatów jest ustalana na każdej stacji indywidualnie z zastrzeżeniem, że rabat na paliwo nie może być mniejszy niż 4 grosze / litr.
8. Każda stacja indywidualnie może udzielić dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi.
9. O tym, że stacja udziela dodatkowych rabatów w zakresie promocji na danej stacji, klient dowiaduje się na stacji paliw z plakatu wywieszonego w widocznym miejscu.
10. Program kart rabatowych jest ważny do odwołania i może być zakończony w dowolnym terminie po uprzednim pisemnym 2 - tygodniowym ogłoszeniu takiej informacji na wszystkich stacjach honorujących karty.
11. Rafineria Gdańska S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany w wysokości udzielanego minimalnego rabatu.
12. Posiadacz karty zobowiązany jest do:
- posługiwania się kartą zgodnie z niniejszym regulaminem,
- chronienia karty przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
- powiadomienia o kradzieży lub utracie karty.
13. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane w formie pisemnej i wywieszane na stacji.
Regulamin zatwierdzony przez Rafinerię Gdańską S.A. w dniu 28 listopada 2001 roku.

Wprowadzając kartą rabatową LOTOS pragniemy docenić i wyróżnić tych Państwa, którzy wybieracie stacje paliw Rafinerii Gdańskiej SA. Oprócz najwyższej jakości paliwa proponujemy system rabatowy, którego zasady zawarte są w regulaminie.